Zertifikat Deutsch

ZD jest egzaminem na poziomie podstawowym - po około 400-600 godzin intensywnej nauki. Kandydat podczas egzaminu powinien wykazać, że dysponuje podstawową znajomością języka niemieckiego, która umożliwia mu komunikacje językowa we wszystkich sytuacjach dnia codziennego w mowie i piśmie. Do egzaminu dopuszczeni są wszyscy ubiegający się, którzy ukończyli 16 lat.

EGZAMIN PISEMNY
trwa z przerwą 3 godziny i składa się z następujących części:
1. Rozumienie tekstu czytanego:
   * 5 krótkich tekstów
   * 1 lub 2 dłuższe teksty
   * 12 ogłoszeń
Wszystkie teksty o łącznej długości ok. 1000 słów
Typ zadań - przyporządkowanie, zadania wielokrotnego wyboru

2. Część gramatyczno-leksykalna:
   * 2 teksty o łącznej długości ok. 350 słów
Typ zadań - przyporządkowanie, zadania wielokrotnego wyboru

(Część 1 i 2 trwają 90 min)

3. Rozumienie tekstu słuchanego (30 min):
   * 5 krótkich tekstów
   * wywiad lub rozmowa
   * 5 krótkich tekstów
Typ zadań - zadania wyboru prawdziwy/fałszywy

4. Wypowiedź pisemna (30 min):
   * list osobisty lub półformalny według podanych 4 punktów
Oczekiwane umiejętności: informowanie, zasięganie informacji, składanie sprawozdania, reklamacji, wyrażanie opinii


EGAZMIN USTNY
trwa 15 minut i składa się z następujących części:
1. Nawiązanie kontaktu między egzaminowanym i egzaminującym - ok. 3 min.
2. Rozmowa na zaproponowany egzaminowanemu temat - ok. 6 min.
3. Wspólne rozwiązanie problemu - zadania w oparciu o podaną sytuacje - ok. 6 min.
Gesund
Magazyn dla uczących się niemieckiego

Chcesz wiedzieć więcej
o BUSINESS ENGLISH Magazine Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego biznesowego

Czy znasz magazyn
ENGLISH MATTERS? Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego

Poznaj
FRANCAIS PRESENT Kliknij...

Magazyn do nauki języka francuskiego

Do hiszpańskiego:
ESPANOL? SI, GRACIAS Kliknij...

Magazyn do nauki języka hiszpańskiego

Już w sprzedaży
OSTANOWKA: ROSSIJA Kliknij...

Nowy magazyn do nauki języka rosyjskiego

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy