Zertifikat Deutsch für den Beruf

ZDfB przeznaczony jest dla osób, które pragną potwierdzić swoją znajomość języka niemieckiego na poziomie świadectwa Zertifikat Deutsch wzbogaconą o słownictwo związane tematycznie z wykonywaną pracą, w tym np. umiejętność prowadzenia korespondencji handlowej i prowadzenia rozmów na tematy zawodowe.
Egzamin kierowany jest do osób, które:
   * pracują lub zamierzają podjąć pracę w krajach niemieckojęzycznych
   * chcieliby odbyć tam praktykę zawodową
   * oferują tam swoje produkty lub usługi
   * są zatrudnieni w polskich przedstawicielstwach firm z tych krajów

EGZAMIN PISEMNY
Trwa z przerwą 3 godz. I składa się z następujących części:
1. Część gramatyczno-leksykalna (30 min): 3 subtesty (części):
   * słownictwo
   * gramatyka
   * korekta tekstu

2. Rozumienie tekstu czytanego (40 min): 3 części - zastosowania różnych technik czytania

3. Rozumienie tekstu słuchanego (ok. 30 min): 3 części:
   * notatka z rozmowy telefonicznej
   * teksty wyboru
   * wybór typu: prawda-fałsz

4. Korespondencja (60 min): 2 części:
   * napisanie listu w oparciu o podane wyrażenia
   * napisanie listu w oparciu o podane punkty

EGAZMIN USTNY
Trwa ok. 20 minut (czas na przygotowanie: 15 minut) i składa się z 3 części:
1. Przedstawienie się uwzględniające fakty dotyczące własnej sytuacji zawodowej (także wymyślonej).
2. Przedstawienie i skomentowanie wybranego przez siebie wykresu, diagramu, statystyki.
3. Wybranie przez kandydata scenki sytuacyjnej: rozmowa z egzaminatorem związana z realiami życia zawodowego.
Gesund
Magazyn dla uczących się niemieckiego

Chcesz wiedzieć więcej
o BUSINESS ENGLISH Magazine Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego biznesowego

Czy znasz magazyn
ENGLISH MATTERS? Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego

Poznaj
FRANCAIS PRESENT Kliknij...

Magazyn do nauki języka francuskiego

Do hiszpańskiego:
ESPANOL? SI, GRACIAS Kliknij...

Magazyn do nauki języka hiszpańskiego

Już w sprzedaży
OSTANOWKA: ROSSIJA Kliknij...

Nowy magazyn do nauki języka rosyjskiego

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy