Idiomy

Feuer

Pozostałe idiomy

Feuer und Flamme für jmdn (etw.) sein
być zachwyconym kimś (czymś)

für jmdm (etw.) die Hand ins Feuer legen
dać sobie rękę za kogoś (coś) uciąć

mit dem Feuer spielen
igrać z ogniem

Finger

keinen Finger rühren
nie ruszyć palcem

sich etw. aus dem Finger saugen
wyssać coś z palca

jmdm auf die Finger sehen
patrzeć komuś na ręce

Fuß

festen Fuß fassen
zapuścić korzenie

auf grossem Fuß leben
żyć na wysokiej stopie

stehenden Fusses
z miejsca, natychmiast
Gesund
Magazyn dla uczących się niemieckiego

Chcesz wiedzieć więcej
o BUSINESS ENGLISH Magazine Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego biznesowego

Czy znasz magazyn
ENGLISH MATTERS? Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego

Poznaj
FRANCAIS PRESENT Kliknij...

Magazyn do nauki języka francuskiego

Do hiszpańskiego:
ESPANOL? SI, GRACIAS Kliknij...

Magazyn do nauki języka hiszpańskiego

Już w sprzedaży
OSTANOWKA: ROSSIJA Kliknij...

Nowy magazyn do nauki języka rosyjskiego

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy