Idiomy

Leben

Pozostałe idiomy

ein neues Leben anfangen
rozpocząć nowe życie

am Leben bleiben
pozostać przy życiu

ums Leben kommen
postradać życie

jmdm das Leben zur Hölle machen
zmienić czyjeś życie w piekło

leben und leben lassen
żyć i pozwalać (innym) żyć

Licht

jmdm geht ein Licht auf
ktoś zaczyna pojmować, rozumieć

bei Lichte besehen
po dokładnym rozważeniu

sich im besten Lichte zeigen
pokazać się w najlepszym świetle, z najlepszej strony

Licht in eine Sache bringen
wyświetlić (wwyjaśnić) coś

etw. in ein falsches Licht setzen
przedstawić coś w fałszywym świetle

in keinem guten Licht erscheinen
nie pokazać się w najlepszym świetle

jmdn hinters Licht führen
wyprowadzić kogoś w pole

ans Licht kommen
wyjść na światło dzienne

etw. in rosigen Licht sehen
patrzeć na coś optymistycznie

ein schlechtes Licht auf jmdn (etw.) werfen
rzucać na kogoś (coś) złe światło

jmdm im Lichte stehen
stać komuś na drodze

das Licht der Welt erblicken
ujrzeć światło dzienne; urodzić się

Luft

aus der Luft gegriffen
wyssane z palca

etwas liegt in der Luft
coś wisi w powietrzu

Luft schnappen
zaczerpnąć świeżego powietrza
Gesund
Magazyn dla uczących się niemieckiego

Chcesz wiedzieć więcej
o BUSINESS ENGLISH Magazine Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego biznesowego

Czy znasz magazyn
ENGLISH MATTERS? Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego

Poznaj
FRANCAIS PRESENT Kliknij...

Magazyn do nauki języka francuskiego

Do hiszpańskiego:
ESPANOL? SI, GRACIAS Kliknij...

Magazyn do nauki języka hiszpańskiego

Już w sprzedaży
OSTANOWKA: ROSSIJA Kliknij...

Nowy magazyn do nauki języka rosyjskiego

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy