Idiomy

Sache

Pozostałe idiomy

bei der Sache bleiben
trzymać się tematu

zur Sache kommen
przystąpić do rzeczy

eine Sache verstehen
znać się na rzeczy

Schritt

Schritt für Schritt
krok za krokiem

jmdm auf Schritt und Tritt folgen
iść za kimś krok w krok

Schritte unternehmen
podjąć kroki

Schule

aus der alten Schule stammen
pochodzić ze starej szkoły

Schule machen
utworzyć kierunek, zyskać naśladowców

aus der Schule plaudern
zdradzić tajemnicę

die Schule schwänzen
chodzić na wagary

Seite

auch seine guten Seiten haben
też mieć swoje dobre strony

etw. auf die Seite (hohe Kante) legen
oszczędzać (odkładać) coś

etw. auf die Seite schaffen
ukraść coś

Sinn

bei Sinnen sein
być przy zdrowych zmysłach

sich etw. aus dem Sinn schlagen
wybić sobie coś z głowy

weder Sinn noch Verstand haben
nie mieć sensu

Stein

keinen Stein auf dem anderen lassen
nie zostawićkamienia na kamieniu

Stein und Bein schwwören
zaklinać się na wszystkie świętości

jmdm Steine aus dem Wege räumen
torować komuś drogę, usuwać przeszkody
Gesund
Magazyn dla uczących się niemieckiego

Chcesz wiedzieć więcej
o BUSINESS ENGLISH Magazine Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego biznesowego

Czy znasz magazyn
ENGLISH MATTERS? Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego

Poznaj
FRANCAIS PRESENT Kliknij...

Magazyn do nauki języka francuskiego

Do hiszpańskiego:
ESPANOL? SI, GRACIAS Kliknij...

Magazyn do nauki języka hiszpańskiego

Już w sprzedaży
OSTANOWKA: ROSSIJA Kliknij...

Nowy magazyn do nauki języka rosyjskiego

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy