Idiomy

Weg

Pozostałe idiomy

jmdm auf halbem Wege entgegenkommen
wyjść komuś na przeciw

auf halbem Wege stehenbleiben
zatrzymać się w pół drogi

jmdn (etw.) aus dem Wege räumen
usunąć kogoś (coś) z drogi

jmdm den Weg versperren
zamknąć komuś drogę

Welt

nicht um alles in der Welt
za nic w świecie

in einer anderen Welt sein (leben)
żyć w innym świecie

Wort

ums Wort bitten
prosić o głos

ein gutes Wort für jmdn einlegen
wstawić się za kimś

jmdm das Wort entziehen
odebrać xkomuś głos

das Wort ergreifen
zabrać głos

jmdm das Wort erteilen
udzielić komuś głosu

das Wort haben
mieć głos

sein Wort halten
dotrzymać słowa

zu Wort kommen
dojść do głosu
Gesund
Magazyn dla uczących się niemieckiego

Chcesz wiedzieć więcej
o BUSINESS ENGLISH Magazine Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego biznesowego

Czy znasz magazyn
ENGLISH MATTERS? Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego

Poznaj
FRANCAIS PRESENT Kliknij...

Magazyn do nauki języka francuskiego

Do hiszpańskiego:
ESPANOL? SI, GRACIAS Kliknij...

Magazyn do nauki języka hiszpańskiego

Już w sprzedaży
OSTANOWKA: ROSSIJA Kliknij...

Nowy magazyn do nauki języka rosyjskiego

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy