Idiomy

Zeit

Pozostałe idiomy

mit der Zeit
z czasem; z biegiem czasu

mit der Zeit gehen
iść z postępem (czasu)

Ziel

zum Ziele führen
prowadzić do celu

sich ein Ziel setzen
postawić sobie cel

weder Maß noch Ziel kennen
nie znać miary (granicy) ani celu

Zunge

eine böse Zunge haben
mieć zły (ostry, cięty) język

etw. nicht über die Zunge bringen
nie móc czegoś wymówić

jmdm die Zunge lösen
rozwiązać komuś język
Gesund
Magazyn dla uczących się niemieckiego

Chcesz wiedzieć więcej
o BUSINESS ENGLISH Magazine Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego biznesowego

Czy znasz magazyn
ENGLISH MATTERS? Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego

Poznaj
FRANCAIS PRESENT Kliknij...

Magazyn do nauki języka francuskiego

Do hiszpańskiego:
ESPANOL? SI, GRACIAS Kliknij...

Magazyn do nauki języka hiszpańskiego

Już w sprzedaży
OSTANOWKA: ROSSIJA Kliknij...

Nowy magazyn do nauki języka rosyjskiego

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy