Rekcja czasownika z przyimkiem für

für + Akkusativ

ausgeben für - wydawać na
brauchen für (zu + D) - potrzebować na
bürgen für - gwarantować coś
sich bedanken (bei j-m) für - podziękować komuś za
danken für - dziękować za
sich eignen für (zu + D) - nadawać się do
sich einsetzen für - opowiadać się za
eintreten für - wstawiać się za
sich entscheiden für - zdecydować sie na
sich (bei j-m) entschuldigen für - usprawiedliwiać się z powodu
erklären für - uznać za
gelten für - odnosić się do
haften für - odpowiadać / ręczyć za
halten für - uważać za
sich interessieren für - interesować się czymś
kandidieren für - kandydować do
kämpfen für (um) - walczyć o
schwärmen für (von + D) - przedpadać za czymś
sein für - być za
sorgen für - zadbać, troszczyć się o coś
verlangen für - wymagać czegoś
verwenden für (zu + D) - używać do
vorbereiten für (zu + D) - przygotować
Gesund
Magazyn dla uczących się niemieckiego

Chcesz wiedzieć więcej
o BUSINESS ENGLISH Magazine Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego biznesowego

Czy znasz magazyn
ENGLISH MATTERS? Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego

Poznaj
FRANCAIS PRESENT Kliknij...

Magazyn do nauki języka francuskiego

Do hiszpańskiego:
ESPANOL? SI, GRACIAS Kliknij...

Magazyn do nauki języka hiszpańskiego

Już w sprzedaży
OSTANOWKA: ROSSIJA Kliknij...

Nowy magazyn do nauki języka rosyjskiego

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy