S

Przysłowia

Wybierz literę...

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W ZOhne Saat keine Ernte.
Kto nie sieje, nie zbiera.

Leicht gesagt, schwer getan.
Łatwiej mówić niż działać.

Der Schein trügt.
Pozory mylą.

Schläge machen weise.
Nieszczęścia najlepszą szkołą.

Schönheit vergeht, Tugend besteht.
Piękność przeminie, cnota nie zginie.

Der erste Schritt ist der schwerste.
Najtrudniejszy jest pierwszy krok.

Wer viel schwatzt, lügt viel.
Kto dużo gada, mało prawdy powie.

Borgen bringt Sorgen.
Nie pożyczaj dobry zwyczaj.

Spielen ist keine Kunst, aber Aufhören.
Nie sztuka grać, ale przestać.

Sprichwort, Wahrwort.
Przysłowie prawdę powie.

Ein Stock hat zwei Enden.
Kij ma dwa końce.

Breite Stirn, wenig Hirn.
Choć czoło szerokie, ale mózgu mało.

In einer Stunde heilt keine Wunde.
Czas najlepszy doktor.

Wer da sucht, der findet.
Szukajcie, a znajdziecie.
Gesund
Magazyn dla uczących się niemieckiego

Chcesz wiedzieć więcej
o BUSINESS ENGLISH Magazine Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego biznesowego

Czy znasz magazyn
ENGLISH MATTERS? Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego

Poznaj
FRANCAIS PRESENT Kliknij...

Magazyn do nauki języka francuskiego

Do hiszpańskiego:
ESPANOL? SI, GRACIAS Kliknij...

Magazyn do nauki języka hiszpańskiego

Już w sprzedaży
OSTANOWKA: ROSSIJA Kliknij...

Nowy magazyn do nauki języka rosyjskiego

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy